Cünüplük, cenabet durumu aslında nedir? Gusül abdesti gerekli midir? Cünüp olunca ne yapılmalı? Cünüp dolaşmak günah mıdır?

Cünüplük, cenabet durumu aslında nedir?

Cenb sözcüğü ise bir şeyin parçası, küçük büyük bir şeyden koparılan parça demektir. Canip ve cünüp sözcükleri Ğariyb (çok uzak olan) demektir. cenebe r racülü ifadesi kişi onu defetti, uzaklaştırdı demektir. Ezheri dedi ki: Salat mevzilerine yaklaşması yasaklandığı için cünüp denmiştir. İbni esir dedi ki: cünüp, cima ve meninin çıkışı ile üzerine yıkanmak vacip olan kişi demektir. Cenabet, ?meni? demektir. (Lisan 2/ 216-222, Tac 1/ 377, 86)

Ezheri ve İbni esirin kendilerine ait görüşleri Kurana bakıldığı zaman gerçeği yansıtmaz. Allah bu sözcüğü bütünsel olarak ayet içerisinde doğru bir biçimde açıklamıştır. Kuran bildirilmeden önce de bu sözcük, Araplar tarafından bilinmekteydi.

Türkiye Diyanet Vakfının İslam Ansiklopedisi Cenab Bölümünde:

Yaklaşmak ve uzaklaşmak mânasında zıt anlamlı kelimelerden olan cenâbet kökünden isimdir. Sözlükte bir şeyin yanı, yakını, çevresi veya bir şeyin uzağı anlamına gelir. Cenb kelimesiyle eş anlamlı olan cenâb, mecaz olarak himaye ve gözetim mânasına da kullanılır. Cenâb kelimesi Kurânı Kerîmde geçmemekle birlikte eş anlamlısı olan cenb, bir yerde Allah?ın civarı, yakını veya Allah yolu, iki yerde uzak (komşu) ve yan taraf anlamlarında kullanılmıştır….

şeklinde devam ediyor.

Cenabet Bölümünde ise:

Bazı temel ibadetlerin yerine getirilmesine engel olan mânevî kirlilik hali, cünüplük.Sözlükte uzaklaşmak mânasına gelen cenâbet kelimesi, fıkıh terimi olarak cinsî münasebette bulunan veya başka sebeplerle cinsî zevk duyarak menisi akan kimsenin durumunu ifade eder. Kişiyi bazı ibadetleri yerine getirmekten uzaklaştıran bu duruma cenâbet, bu halde olan kimseye de cünüp denilmiştir….

şeklinde belirtilmiş.

– – –

– –

Kuran gerçekliğine baktığımızda, MENİNİN AKMASI İLE YIKANMA ASRASINDAKİ HAL DEĞİL!

KİŞİNİN ŞEHVETİNİN AŞIRI YÜKSELMESİYLE, MENİNİN GELMESİ ARASINDAKİ GERGİNLİK, HAYATTAN KOPUKLUK, UZAK OLMA, AKLIN DOĞRU ÇALIŞMAMASI DURUMUDUR.

Hakkı Yılmaz Beyin de araştırmalarında belirttiği gibi:

Cünüp sözcüğü Kuranda iki ayette aynen olmak üzere, farklı türevleriyle toplam 33 kez yer alır. Sözcüğün türevlerinin hepsi de ana maddeden uzak parça anlamı ekseninde olup, bunların Nisa; 36, 43, Kasas; 11 ve Maide; 6 ayetlerindekileri cünüb kalıbında, diğerleri farklı kalıplardadır. Meselâ farklı kalıplarda olanlardan Zümer; 17, Nisa; 31, Şûra; 37, Necm; 53, Nahl; 36, Hacc; 30, Hucurat; 12, Maide; 90 ve İbrahim; 35 ayetlerindeki sözcükler, Türkçeye de aynen Arapçadaki anlamıyla girmiş olan, uzak durma, kaçınma anlamındaki içtinap formuyla yer almıştır:

İbrahim; 35.Ve hani bir zaman İbrâhîm: Rabbim! Bu şehri güvenli kıl! Beni ve oğullarımı putlara tapmamızdan uzak tut!

Bu sözcüğün türevlerinden, canip, ecnebi, cenab formaları da aynı anlamda Türkçeleşmiş olup, Canip; yan kenar, ecnebi; yurdundan kopmuş; yabancı demektir. Cenab sözcüğü ise, eksikliklerden uzaklaşmış anlamındadır ki bu sözcük başta Allah için Cenab ı Hakk, Cenab ı Allah diye kullanılmakta, bazen saygın kimselere ? cenapları denmektedir.

– –

– – –

Salatın uygulanması halinde cünup olunmaması gerektiği konusunda bilinen ayetler Nisa43. ve Maide 6. ya baktığımızda; cunuben ifadesi var.

Bu konuda bilerek yanlış bilgi verilip, insanlar saçma sapan düşüncelerle korkutulup, zorlantılı davranışlara sevkedildiler. Tarikatler, cemaatler, mezhepler.. kelimeyi gerçek anlamından kaydırıp anlaşılmasını engellediler. Üstüne bir çok hadis adı altında dedikodu yayıldı. Yalnızca Kurana uyanlar, hem kendi içlerindeki hem de dış dünyadaki ayetlere bakarak gerçeği en açık bir şekilde göreceklerdir.

Bu durumu herkes deneyimlemiştir. Eğer bir insan aşırı şehvetli haldeyse;

aklı yerinde, akla uygun hareketler içinde ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir psikolojik durumda olamaz. Hayattan kopuk olur, toplumsal meselelere odaklanamaz, hormonların etkisi altındadır, aklı cinselliktedir, bir an önce bu sorunu gidermesi için dürtülerin baskısı altındadır, dengesi bozulmuştur, düşüncelerini olumlu yönlendiremez haldedir vs.

Kısacası, kelimenin esas anlamı UZAK OLMA dır. Cünüplük, cenabet durumu budur. Bunu gözlemleyen herkes, bu durumun giderildikten sonraki bedenen ve psikolojik durumunda değişimi kesinkez fark eder. Artık gergin hal geçmiş, kişi normal durumuna dönmüştür. Hormonal baskılar, cinsel dürtüler sona ermiş, kişi doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek, sağduyulu olabilecek, akıl doğru çalıştığı için öğrenim ve öğretim yapabilecek duruma gelmiştir.

Nisa 43. ve Maide 6. ayetlere baktığımızda, bu durumda olan kişilerin bu şekilde Salat için yaklaşmaması; eğitim öğretim yapılan, destekleşilen, yardımlaşılan, Kuran öğrenilen, eğitim alınan toplumsal mekanlarda vs. bulunmaması gerektiği açıktır. Bu durumda bulunan kişi okuduğunu anlayamaz, dürtülerin etkisinde farklı düşünceler içerisinde olacağı için yanlış yönelimlere kayma ihtimali vardır…

Dikkat edilirse Nisa 43te sarhoş iken ne söylediğini bilinceye kadar, ifadesi geçmekte. Çünkü Salat zihinsel bir faaliyette bulunmaktır. Aklın dengede olması gerekir. Ve Maide 6da ise cünüp durumunda ise temizlik üstüne temizlik yapın ifadesi vardır. Bu temizlik üstüne temizlik ifadesi, orgazm olmayı, bu durumdan kurtulmayı ve yıkanmayı belirtilmektedir. Evli olanlar bu durumu bildikleri şekilde giderebilir, bekar olanlar da el ile tatmin olma vs. gibi doğru ve fahşaya kaçmayan yoldan giderebilir. Tabii ki bu ayetler aslında, ergenlikte cinsellik eğitiminin vs. ne kadar önemli olduğunun da anlaşılmasını sağlıyor. Ve olgunluk çağına gelmiş insanların evlenmelerinin kolaylaştırılması, iş imkanları verilmesi gibi bir çok sosyolojik boyutu vardır. Bunlar yöneticileri de ilgilendiriyor. Bireylerin doğru davranışlar sergilemesi için en başta doğru eğitimin verilmesi ve gereğinin uzmanlarla birlikte yapılması gerekmektedir. Toplumun sağlığı yönünde sağlam adımlar atılmalıdır.

Bu durumda, şehveti kabarmış olan kişi; EĞİTİM ÖĞRETİM, SOSYAL DESTEK OLUNAN YERLERE GELMEMELİDİR. Bizlere söylenilen budur.

Meni çıktıktan sonraki durum cünüplük değildir. Bu konu Salat kavramı iyice tefekkür edildikten sonra daha da iyi anlaşılacaktır kanaatindeyim. Diğer ilgili ayetlerde geçen kelimeleri dileyen araştıracaktır. Son olarak bu üzerinde durduğumuz ayetlerin doğru meallendirmelerini de belirteyim. Dileyen konuyla ilgili kendi değerlendirmesini yapabilir. Esenlikler.

Nisa 43.Ey iman etmiş kişiler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüb iken de ?yolcu olanlar bu hükmün dışındadır? yıkandırılıncaya kadar, salâta [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumlarına] yaklaşmayın/ toplum içine çıkmayın. Eğer hasta iseniz veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz tuvaletten geldiyse veya kadınlarla temaslaştıysa, su da bulamamışsanız o zaman, hemen tertemiz bir toprağa yönelin. Sonra da yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Maide 6.Ey iman etmiş kişiler! Salâta [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumlarına] doğru kalktığınız/toplum içine çıktığınız zaman, hemen yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı ve iki topuğa kadar ayaklarınızı el ile silin. Ve eğer cünüp/aşırı şehvet nedeniyle aklınız başında olmayacak durumda iseniz temizlik üstüne temizlik yapın [cinsel ilişkiye girin, orgazm olun ve yıkanın]. Ve eğer hasta iseniz yahut yolculukta iseniz yahut sizden birisi tuvaletten gelmişse yahut kadınlarla temaslaştıysanız/cinsel ilişkiye girdiyseniz, sonra da su bulamamışsanız, hemen temiz bir toprağa yönelin. Sonra da temiz topraktan yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin. Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat sizi temizlemek ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.