Hadis uyduranlar, kuranı tahrif etme çabaları. Kuran hadisleri onaylar mı? Hadisler sahih mi değil mi nasıl anlaşılır?

Hadis uyduranlar, kuranı tahrif etme çabaları

Kuran her şeyi açıklamaz, Kuran eksiktir, yetersizdir, hadissiz olmaaazz…vs diyenlerin, bunları yayanların, atalarının yaptıkları gibi empoze etme derdinde yanıp tutuşanların düşüncelerindeki hastalığın anlaşılması açısından önemlidir. Kimileri bu işi önceki kitap verilenlerin değiştirdikleri metinlere uyulması için yapmıştır, kimisi kendi inançlarını dinde gösterme çabasıyla, kimisi peygamberi ortak tutarak… Çeşitli sitelerden alıntılar yapılmıştır. Dileyen detaylı araştırmasını yapabilir. En altta, bildiğim site adlarını da belirteceğim.

İslâm tarihinde ilk hadis uydurması peygamberimizin sağlığında yapılmış; bir kişinin sevdiği kızı alabilmek için peygamberimizin ağzından bir yalan uydurması ile başlamıştır. Bunu duyan peygamberimiz ise herkesi uyarmıştır: ‘Kim bilerek ve kasten benim üzerime bir yalan söylerse ateşten yerine yerleşsin.’

İbni Ebil Avca 772 yılında son nefesini vermeden: ‘İçinde helali haram, haramı helal kıldığım 4000 hadis uydurdum!’ (Süyüti Tahzir)

Said ed Dimaşki: ‘Bir güzel söz bulduğumda ona bir hadis senedi uydurmakta sakınca görmem.’ Nevevi Şerhu Müslim 1/22

Hammad b. Zeyd b. el-Ezdiy: ‘Zındıklar 41,000 uydurma hadisi İslam’a soktular.’

İbn’ul Cevzi şöyle dedi: Zındıklar uydurdukları hadisi İslam’a sokmak için alimlerin gafil anlarını kolluyor, böylece yazdıkları hadis kitaplarına uydurma hadis sokuşturuyorlardı. Alimlerde bunu kendilerinin yazdığını zannedip insanlara sahih hadismiş gibi okuyorlardı.

Müslim Yahya b Said el Ketten’ın şu ifadesini rivayet eder: ‘Sahih kişileri hadiste olduğu kadar hiçbir şeyde yalancı görmedik.’ (Müslim Mukaddime)

Bu konu hakkında Muhammed elçinin tavrı:

Allah’ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi. Tirmizi, K. İlm 11

Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi ve “Yazdığınız şey nedir?” dedi. “Senden işittiğimiz hadisler” dedik. Hz. Peygamber dedi ki: “Allah’ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar.” El Hatib, Takyid 33

Ey insanlar ateş tutuşturuldu ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler yakınlaştı. Allah’a yemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir şeyiniz yoktur; Kuran’ın helal kıldıkları dışında bir şeyi helal kılmadım. Kuran’ın haram kıldıkları dışındakileri de haram kılmadım. İbni Hişam, Siret 4

Allah bazı farizalar vazetmiştir, onları aşmayın. Bazı hadler koymuştur, onlara yaklaşmayın. Bazı şeyleri haram kılmıştır, onları yapmayın. Bazı şeyleri de unutmaksızın size rahmet olması için hatırlatmamıştır, onları da araştırmayın. Mahmud Ebu Reyye, Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması

Allah’ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah’ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir. Ebu Davud K Etime 39; Tırmizi K Libas 6; İbni Mace K Etime 60; El- Müracaat sayfa 20

”İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz.Hal böyle iken,Allah’tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar? ( Casiye 6)

6.İnsanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence edinmek için laf eğlencesi satın alır. İşte onlar, kendileri için aşağılayıcı bir azap olanlardır. (Lokman 6)

?Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Oysa elçi, İslam’a çağırmaktadır. Allah zalim toplumu doğruya iletmez. (Saf 7)

”Allah birdir. O’ndan başka ilah yoktur. Olacağında hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi kesinlikle bir araya toplayacaktır. Hadis/söz bakımından, Allah’tan daha sadık kim olabilir?” (Nisa 87)

”Göklerin ve yerin harika düzenine, Allah’ın yarattığı şeylere ve onların ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmazlar mı? Peki, bu Kuran’dan sonra hangi hadise/söze iman ediyorlar?”( Araf,185 )

Kuran dan sonra onlar hangi söze (hadise) inanırlar (Mürselat 50)

Zümer 32.Allah’a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim (daha haksız) kim olabilir? Kâfirlerin yeri cehennemde değil midir?

Ali İmran 78.Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki, Kitaptan olmadığı hâlde Kitaptan sanasınız diye (okudukları) Kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve, “Bu, Allah katındandır” derler. Hâlbuki o, Allah katından değildir. Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.

Onlarca, yüzlerce, binlerce ayet doğrudan veya diğer ayetler ile bir bütün olarak bu konular hakkında öğüt içeriyor. Kaldı ki Kur’anda elçiye hep ‘de ki’ sözüyle başlayarak ne deyip dememesi gerektiği söylenmiştir. Muhammed, sadece Kur’an’a uymakla emrolundu, görevini yaptı. Kur’an dışında bir sözü insanlara ayet veya ayete destek olarak sunmadı, sundurtmadı. İsteyen istediğine inanmakta özgür tutulmuştur. Elçiye itaat adı altında Kuranın dışına çıkarak kendi inanç biçimlerini İslam’a yerleştirmek isteyenler; özellikleri, fiilleri, sözleri…bakımından yazılı ve yazısız ayetlerle deşifre edilmişlerdir…

– – – – – – – – – – –

38-43.Artık gördüklerinize ve görmediklerinize kasem olsun ki şüphesiz Kur’ân, şerefli bir Elçi sözüdür. Ve o, bir şair sözü değildir. “Siz ne az inanıyorsunuz!” Bir kâhin sözü de değildir. “Siz ne az düşünüyorsunuz/öğütleniyorsunuz!” Kur’ân, âlemlerin Rabbinden indirilmedir.

44-47.Eğer Elçi/Muhammed, bazı sözleri Bizim sözlerimiz olarak ortaya sürseydi, kesinlikle O’ndan tüm gücünü alırdık. Sonra O’ndan can damarını kesinlikle keserdik. Artık sizden hiç biriniz O’na siper de olamazdınız.

48.Ve şüphesiz Kur’ân, Allah’ın koruması altına girmiş kişiler için bir öğüttür.

49.Ve Biz kesinlikle sizden yalanlayanların varlığını biliyoruz.

50.Ve şüphesiz Kur’ân, kâfirler; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenler için bir hasrettir.

51.Ve şüphesiz Kur’ân, kesin bilginin gerçeğidir.

52.O hâlde, çok büyük Rabbinin ismini temize çıkar!

78-HAKKAH [GERÇEKLEŞECEK OLAN] SURESİ

– – – – – – – – – – –

bakabilirsiniz: kurandakidin.com, dini yazılar.com, hanifler.com, iştekuran.net ve com, kayserimeydan.com(Hz. Peygamber’imizin Sünneti ve Hadisi başlıkları)… Bu, artık sizin araştırma isteğinize bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.