2021 Beklenen KYK Alımları Ne Zaman? KPSS Memur Adayları için Gözler İlana Çevrildi!

2021 KYK ALIMLARI OLACAK MI? 

Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS)na giren, aylarca ter dökmüş ve emeklerinin karşılığını almayı bekleyen milyonlarca Memur adayı,
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan gelecek müjdeli alım haberini bekliyor.

Bildiğimiz gibi üniversiteler 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde uzaktan eğitimle açıldı.
Üniversitelerde eğitim yüz yüze olmadığı için KYK yurtlarında da öğrenciler bulunmamakta.(özel durumlar hariç)

2018 yılında KYK 1200 personel alacağını duyurmuştu.
İki yılı aşkın bir süredir yeni personel alımları olacağına dair haberler göremiyoruz.

Yurtların çeşitli sıkıntıları bulunmakla birlikte genel bir personel ihtiyacı söz konusu olabilir.

2021 yılında yeni bir alım duyurusu olması bekleniyor.

Bu durumda aşağıda belirtilen genel başvuru şartlarını taşımak gerekmektedir:

 

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
  • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

UMARIM ALIM GERÇEKLEŞİR VE MİLYONLARCA ADAYIN UMUTLARI BİR NEBZE DE OLSA YEŞERİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.