Çoğu hastalık ilaç şirketlerine para kazandırmak için insan yapımıdır.

Tüm hastalıklar ortadan kalkacak. Çoğu hastalık ilaç şirketlerine para kazandırmak için insan yapımıdır. Sizin için iyi olarak kabul ettiğiniz her şeyin gerçekte tam zıddı olduğunu kabul etme zamanıdır. Eğer sizin için kötü olduğu söylenen birşey varsa, bilin ki o sizin için iyidir. Bu onların sizi kontrol etmek ve ortadan kaldırmak için kurduğu şeytani planlarının bir parçasıdır.

Devam

Bozgunculuk yapacak insanlara hoşgörü göstermek…

“Bozgunculuk yapacak insanlara hoşgörü göstermek, büyüklük göstermek terbiye eseri değil, belki bir milletin mutluluğuna, şerefine, namusuna göz dikmiş insanlara hoşgörüdür ki, hiçbir vakit, hiçbir birey buna izin veremez. Hiç kimse buna izin vermek hakkına sahip değildir ve siz de olmamalısınız.” Mustafa Kemal Atatürk

Devam

Herkes Buraya Baksın!! Çabuk. Bir şey söylenecek…Guy De Maupassant tarafından, Pierre ve Jean Romanından.

… Pierre adeta yüksek sesle: – Bak, beş paralık değeri olmayan şeyler için nasıl üzülüp duruyoruz. Birdenbire yanı başında, mendireklerin

Devam