Atatürk Kadınların Giyim Şekilleri, Başörtüsü ve Örtünme Meselesi Hakkında Bilgi Veriyor – Durumu Müthiş Açıklamış…

…Giyim şeklimizi aşırılığa vardıranlar, kıyafetlerinde aynen Avrupa kadınını taklit edenler düşünmelidir ki, her milletin kendine göre gelenekleri, kendine has âdetleri, kendine göre milli özellikleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyeti içinde kalabilir. Bunun sonucu şüphesiz ki zarardır…

Devam

Atatürk’ün Kadınlar Hakkında Söylediği En Güzel Sözlerden Birisi / Yani diyor ki: dış görünüşünüzden önce iç görünüşünüz önemli! Ona daha önem verin.

“Şunu ilâve edeyim ki, kadınlık meselesinde görünüşteki şekil ve kıyafet ikinci derecededir. Asıl mücadele alanı, kadınlarımız için şekilde ve kıyafette başarıdan fazla nur ile, irfan ile, gerçek faziletle süslenmek ve donanmaktır.”

Devam