Atatürk’ün Kadınlar Hakkında Söylediği En Güzel Sözlerden Birisi / Yani diyor ki: dış görünüşünüzden önce iç görünüşünüz önemli! Ona daha önem verin.

“Şunu ilâve edeyim ki, kadınlık meselesinde görünüşteki şekil ve kıyafet ikinci derecededir. Asıl mücadele alanı, kadınlarımız için şekilde ve kıyafette başarıdan fazla nur ile, irfan ile, gerçek faziletle süslenmek ve donanmaktır.”

Devam